Kê khai phải đi cùng với kiểm tra, xác minh

(HNM) - Thời điểm này, từ cán bộ cấp xã khắp các tỉnh, thành trong cả nước đến bộ trưởng, trưởng các ban, ngành TƯ đang khẩn trương thực hiện việc kê khai tài sản theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.