Kế hoạch tương lai của Hi-Tek, Inc., Hoa Kỳ tại Việt Nam

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Trong năm 2008, tập đoàn Hi-tek Inc., Hoa Kỳ sẽ xây dựng 02 trung tâm lưu trữ dữ liệu Internet – IDC vào loại lớn nhất ở Việt Nam tại Tp.HCM.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/34948/default.aspx