Kế hoạch thực hiện nhà máy điện rác gần 2,3 ngàn tỷ đồng

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo kế hoạch của tỉnh, công tác lập quy hoạch chi tiết dự án sẽ hoàn thành vào giữa tháng 6-2024, lập hồ sơ cho đến công bố dự án đến giữa tháng 8-2024. Giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về dự án PPP sẽ thực hiện trong khoảng 240 ngày và triển khai thực hiện hợp đồng dự án là 600 ngày.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; dự thảo quyết định, phê duyệt dự án của UBND tỉnh. Chủ trì theo dõi kế hoạch triển khai dự án; tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng thực hiện dự án.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22-9-2022. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2,3 ngàn tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 công suất xử lý 800 tấn rác thải/ngày và công suất phát điện 20MW; giai đoạn 2 nâng công suất xử lý rác lên 1,2 ngàn tấn/ngày và công suất phát điện đạt 30MW.

H.Lộc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/moi-truong/202404/ke-hoach-thuc-hien-nha-may-dien-rac-gan-23-ngan-ty-dong-09d4a06/