KẾ HOẠCH QUỐC PHÒNG KHÔNG PHẢI ĐỂ CẤT TRONG TỦ

'Kế hoạch quốc phòng, quân sự cần được xây dựng, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Không phải xây dựng kế hoạch để rồi cất đi trong tủ'. Đây là 1 trong những đề nghị của Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng đối với quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tại buổi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự vào chiều 14/8.