Kế hoạch phát triển kinh tế địa phương chưa gắn với tăng trưởng xanh

Việc lồng ghép các mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương chưa đạt được kết quả cao.

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo Lồng ghép các mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam chủ động tham gia, ủng hộ các sáng kiến, nội dung tăng trưởng xanh trên các diễn đàn khu vực, cũng như trên toàn cầu… Tuy nhiên, việc lồng ghép các mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố chưa đạt được kết quả cao.

Kế hoạch phát triển kinh tế địa phương chưa gắn với tăng trưởng xanh - Ảnh 1

Chiến lược tăng trưởng xanh chưa thực sự được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Thể chế kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết, hầu hết lãnh đạo cấp tỉnh chưa quan tâm đến tăng trưởng xanh cũng như sự khác biệt của tăng trưởng bền vững nên chưa có sự chỉ đạo trong việc lồng ghép.

“Các tỉnh mới được ban hành kế hoạch thực hiện tăng trưởng xanh trong khi kế hoạch phát triển 2016-2020 đã hoàn thành xây dựng xong, nên việc lồng ghép chưa được triển khai. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc lồng ghép, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu. Địa phương không có sự đảm bảo về ngân sách trong việc lồng ghép xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020 nên tương đối là hạn chế”, ông Hiếu chỉ rõ.

Theo nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, do ngân sách nhà nước có hạn nên việc lồng ghép nhiều chỉ tiêu trong thời gian ngắn khó khăn, thường mâu thuẫn với mục tiêu tăng trưởng.

Do vậy, cần lồng ghép tăng trưởng xanh vào quá trình công tác, lập kế hoạch phát triển kinh tế tại các tỉnh, thành phố; trong đó, tập trung vào việc thực hiện xanh hóa lối sống, xanh hóa hoạt động sản xuất, phấn đấu nâng cao tỷ lệ đóng góp từ sản xuất xanh vào GDP.

Bên cạnh đó, các tỉnh tham khảo những mô hình tăng trưởng xanh phù hợp, theo hướng đa dạng hóa để phục vụ chiến lược tăng trưởng để tạo chuyển biến tích cực từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện kế hoạch.

Tiến sỹ Trần Thị Hạnh, chuyên gia tư vấn của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, để lồng ghép các mục tiêu của tăng trưởng xanh vào chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc ngành, về quy trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên đưa ra tiêu chí tăng trưởng xanh khi đánh giá các ưu tiên đầu tư.

“Khi thẩm định các chủ trương đầu tư cho các kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần phải có các chỉ tiêu cho tăng trưởng xanh; thẩm định các dự án đầu tư công cũng có các tiêu chí liên quan đến tăng trưởng xanh”, TS. Trần Thị Hạnh nêu rõ./.

Cẩm Tú/VOV-Trung tâm tin