Kế hoạch làm bố: Bộ phim gia đình vui nhộn

(Danong.com) Cuộc sống không do tiền bạc hay địa vị, mà là lòng vị tha và tình yêu thương.