Kế hoạch an ninh lương thực của Trung Quốc được công bố

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Để khuyến khích tăng sản lượng lương thực, Chính phủ Trung Quốc trong thời gian qua đã bỏ thuế nông nghiệp, tăng tiền trợ cấp và áp dụng giá mua lương thực tối thiểu cho nông dân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109378