Kế hoạch 7 ngày làm lành

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Gửi tin nhắn tình yêu cho người ấy. Bạn nên để ở những nơi dễ nhận biết như túi xách, xe môtô, túi áo hoặc để gần điện thoại hay gõ chữ trên màn hình vi tính.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=80769