Kế hoạch 2.000 tỷ USD cứu ngành tài chính của Mỹ được công bố

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kế hoạch khổng lồ này được công bố lúc hơn 11h sáng ngày 10/2 theo giờ Washington, tức hơn 11h đêm cùng ngày giờ Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=127635