Kê biên tài sản nếu vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (CK).

Theo đó, các cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính đã quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành hoặc có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế như khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng; kê biên phần tài sản, CK có giá trị tương ứng để bán đấu giá; áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác để tịch thu khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt bổ sung như tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật; đình chỉ hoặc hủy bỏ đợt chào bán CK; đình chỉ hoạt động; thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề CK. Bên cạnh đó, Thông tư 37 cũng quy định việc tổ chức thực hiện mua - bán CK ngoài Sở Giao dịch chứng khoán đều được coi là vi phạm quy định về tổ chức thị trường CK và bị xử phạt 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, các công ty CK cố ý cung cấp thông tin, đưa ra khuyến cáo không chính xác hay che giấu sự thật về giá hoặc các yếu tố ảnh hưởng tới giá của CK cho khách hàng sẽ bị xử phạt từ 50 - 70 triệu đồng... Thủy Lưu