KDC: Nhóm VOF Investment không còn là cổ đông lớn

Nhóm VOF Investment đã bán 221,220 cp CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC), giảm sở hữu xuống còn 10,606,546 cp KDC, chiếm tỷ lệ 4.99% vốn và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 20/08.

Tài liệu đính kèm:
20140825---KDC---Vina-Capital-bc-thay-doi-ve-so-huu-cua-nhom-NDTNN-co-lien-quan-la-CDL.pdf

HOSE