KDC dự kiến chào bán 6,5 triệu cổ phiếu với giá 18.000 đồng

(ĐTCK) HĐQT CTCP Kinh Đô (KDC – sàn HOSE) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 phương án phát hành thêm hơn 40 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, HĐQT sẽ trình các cổ đông phương án chào bán 500.000 cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT, BKS và 6 triệu cổ phiếu cho CBCNV với giá 18.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với mức giá trên thị trường (đóng cửa ngày 9/4, KDC tạm đứng giá 48.500 đồng/cổ phiếu).

Bên cạnh việc, công ty còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 33.006.073 cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 và phát hành 1.105.704 cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Vinabico.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2013 dự kiến sẽ trình tại đại hội với chỉ tiêu doanh thu thuần 5.200 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm trước và tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức 20%.

Được biết, năm 2012, KDC đạt 4.288 tỷ doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 357 tỷ đồng, lợi nhuận để lại chưa phân phối đến hết năm 2012 là 454 tỷ đồng và mức chia cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt.

Sau các đợt phát hành, KDC dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 2.071 tỷ đồng.