Kho bạc Nhà nước Bắc Giang: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chậm do đặc thù dự án

Kho bạc Nhà nước Bắc Giang: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chậm do đặc thù dự án

Kho bạc Nhà nước hướng tới hình thành kho bạc số

Kho bạc Nhà nước hướng tới hình thành kho bạc số

Tháng 8/2019: Xử phạt 18,37 tỷ đồng vi phạm tải trọng xe

Tháng 8/2019: Xử phạt 18,37 tỷ đồng vi phạm tải trọng xe

Đã có hơn 150 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Huy động được 2.900 tỷ đồng trái phiếu qua đấu thầu

Huy động được 2.900 tỷ đồng trái phiếu qua đấu thầu

8 tháng, Bộ Tài chính thanh kiểm tra gần 316 nghìn cuộc

8 tháng, Bộ Tài chính thanh kiểm tra gần 316 nghìn cuộc

Kho bạc nhà nước phát hiện khoảng 8,1 nghìn khoản chi chưa đúng

Kho bạc nhà nước phát hiện khoảng 8,1 nghìn khoản chi chưa đúng

Cân đối ngân sách Nhà nước tiếp tục thặng dư

Cân đối ngân sách Nhà nước tiếp tục thặng dư

Bộ Tài chính vận hành Kho dữ liệu NSNN

Bộ Tài chính vận hành Kho dữ liệu NSNN

Hết tháng 8, dự kiến giải ngân 41,5% vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước

Hết tháng 8, dự kiến giải ngân 41,5% vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước

Huy động được 2.950 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động được 2.950 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Gần 3.000 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Gần 3.000 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Bắc Giang: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 48% kế hoạch

Bắc Giang: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 48% kế hoạch

Huy động được 2.854 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động được 2.854 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên: Mục tiêu 'phủ sóng' hoàn toàn dịch vụ công trực tuyến không còn xa

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên: Mục tiêu 'phủ sóng' hoàn toàn dịch vụ công trực tuyến không còn xa

KBNN Thái Nguyên: Tìm mọi giải pháp đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

KBNN Thái Nguyên: Tìm mọi giải pháp đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

Xây dựng một nền tài chính quốc gia an toàn, hiệu quả, hiệu lực

Xây dựng một nền tài chính quốc gia an toàn, hiệu quả, hiệu lực

'Kho bạc số' giúp rút ngắn tối đa thời gian nộp thuế

'Kho bạc số' giúp rút ngắn tối đa thời gian nộp thuế

Hệ thống Kho bạc Nhà nước nên tiếp tục số hóa điện tử thông tin tài chính-ngân sách

Hệ thống Kho bạc Nhà nước nên tiếp tục số hóa điện tử thông tin tài chính-ngân sách

Hướng tới hình thành kho bạc số

Hướng tới hình thành kho bạc số

Kho bạc Nhà nước: Từng bước hiện đại hóa quản lý ngân quỹ

Kho bạc Nhà nước: Từng bước hiện đại hóa quản lý ngân quỹ

7 tháng, phát hiện hơn 6.500 khoản chi chưa đủ thủ tục

7 tháng, phát hiện hơn 6.500 khoản chi chưa đủ thủ tục

Nhiều giao dịch trong chứng khoán, thuế, tài chính bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Nhiều giao dịch trong chứng khoán, thuế, tài chính bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Bước chuyển mới trong cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước

Bước chuyển mới trong cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước

Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi qua KBNN: Giao dịch thuận lợi, đúng quy trình

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi qua KBNN: Giao dịch thuận lợi, đúng quy trình

Kho bạc Nhà nước Nam Định: Những dấu hiệu chạy chức, chạy quyền

Kho bạc Nhà nước Nam Định: Những dấu hiệu chạy chức, chạy quyền