Kangaroo đánh nhau đến chết vì bản lĩnh đàn ông

Kangaroo đực đánh nhau để khẳng định vị trí trong mắt con cái. Chúng sẵn sàng chiến đấu vài ngày tới khi gục ngã vì những con đực ưu tú mới có thể duy trì thế hệ tiếp theo.

Anh Tú Theo BBC, Pets on mom, Echidna Walk About