Kaka từ chối nói về tương lai của mình

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Ngày hôm qua, không chỉ báo chí Tây Ban Nha, Italia mà còn cả châu Âu đều đề cập đến bản hợp đồng đình đám nhất trong mùa hè này. Thậm chí có những nguồn tin về việc cả Milan và Real Madrid đã thống nhất về một mức phí chuyển nhượng lên tới 73.5 triệu bảng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=153884