Kaka sẽ lên chức vào tháng Năm tới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tháng Năm tới đây, Kaka sẽ chính thức được làm cha. Và tiền vệ của Milan đã tính đến việc đưa cô vợ Caroline về quê nhà Brazil trước khi lâm bồn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=49221