JVC: Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam sắp trở thành cổ đông lớn

Báo cáo CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC) cho biết, với mục đích đầu tư dài hạn, Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam – CTCP (VINAMED) đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu JVC.

JVC: Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam sắp trở thành cổ đông lớn - Ảnh 1

Theo đó, giao dịch sẽ diễn ra từ ngày 14/11/2016 đến ngày 13/12/2016 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, VINAMED có gần 3,7 triệu cổ phiếu JVC, tương đương với tỷ lệ 3,252% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu giao dịch sắp tới thành công, VINAMED dự kiến sẽ tăng mức cổ phiếu nắm giữ lên đến gần 6,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,918% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

JVC vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, công ty đã đặt 3 mục tiêu chính trong năm 2016: tái cấu trúc công ty, lấy lại niềm tin khách hàng, hoàn thành kinh doanh kế hoạch đề ra. Công ty đặt mục tiêu kinh doanh khá cẩn trọng với doanh thu 432 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, so với con số lỗ 1.336 tỷ đồng trong năm 2015.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu JVC nằm ở mức 3.200 đồng/cổ phiếu.

Ngọc Đỗ