Julia Roberts không thích cảnh nóng

Bộ phim mới "Charlie Wilson's War" có thể sẽ là bộ phim cuối cùng người hâm mộ được thấy Julia Roberts trong những cảnh quay nóng.