Juergen Klinsmann: Kỳ vọng nhiều...thất vọng lớn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chẳng giống ai, Klinsmann có đến hơn nửa năm để chuẩn bị về mọi mặt trước khi chính thức dẫn dắt Bayern. Đồng ý tiếp quản chiếc ghế của Ottmar Hitzfeld để lại từ tháng 1/2008 nhưng phải đến hơn sáu tháng sau đó, Klinsmann mới trực tiếp bắt tay vào công việc mới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=141200