John Maxwell – Guru số 1 thế giới về nghệ thuật lãnh đạo đến VN

(HNMO) - ITD Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo ITD – Mega Guru Event “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo dẫn lối thành công” do chuyên gia số 1 thế giới về nghệ thuật lãnh đạo – John Maxwell giảng dạy vào ngày 16/06/2008 tại khách sạn Equatorial, TP.HCM.