Johkasou - Hệ thống xử lý nước thải mới

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Theo dự báo của các nhà khoa học, trong những năm tới, vấn đề con người phải đương đầu chính là nạn ô nhiễm môi trường. “Chúng ta đang làm cho sự sống của mình ngày càng mỏng manh...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/kienthuc/2008/08/22/080603/2080