Jetstar Pacific khẳng định không kiện Vinapco

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo Jetstar Pacific, trong vụ việc phân xử tranh chấp với Vinapco, hãng này chỉ là “bên có quyền và nghĩa vụ liên quan”, không phải là nguyên đơn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/4/112444.cand