Jetstar Pacific hoàn tất nâng cấp hệ thống đặt giữ chỗ và bán vé

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Sau khi nâng cấp, hệ thống đặt giữ chỗ mới “New Skies” của Jetstar Pacific có thể đáp ứng được lượng truy cập và giao dịch thanh toán ngày càng nhiều hơn của khách hàng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/2/108730.cand