Jetstar mở rộng hoạt động nội địa và quốc tế

    Gốc

    (HNMĐT) - Jetstar mở rộng một cách đáng kể hoạt động của đội máy bay thân hẹp trên các tuyến đường bay quốc tế đường dài và cả nội địa, với việc lần đầu tiên trang bị thêm máy bay Airbus A321, theo công bố hôm nay của tập đoàn Qantas.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/150552