Jennifer Aniston còn thất tình dài hạn

    Gốc

    (CATP) Jennifer Aniston gốc người Hy Lạp, nhưng lại không phải là nữ thần tình yêu Aphrodite. Từ khi ly dị với Brad Pitt năm 2005, người đẹp cứ thất tình liên tục... Mối quan hệ với Vince Vaughn khi quay bộ phim Đổ vỡ chỉ kéo dài...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/10/mlnews.2007-10-19.1693271541