Jang Dong Gun – anh chàng “10 phút”

    Gốc

    (HHT_Online) Muốn oppa Jang Dong Gun về nhà? Thật dễ dàng! Hãy cho oppa uống bia – vì chỉ sau 10 phút anh chàng đã ngủ khì rồi.

      Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/CINEBOXPHIMANH/12251.hht