Ixraen cắt giảm một nửa nhiên liệu cung cấp cho Dải Gaza

    Gốc

    Các quan chức Palextin ngày 4/11 cho biết Ixraen đã cắt giảm gần một nửa lượng nhiên liệu cung cấp cho Dải Gaza, nhưng nhiên liệu cung cấp cho nhà máy điện ở Gaza không bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm này.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221384/Default.aspx