IVS dự kiến tăng vốn lên 350 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm 18,9 triệu cổ phiếu tăng vốn và thay đổi thành viên HĐQT.

CTCK IVS ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn 001 Triết Giang, Trung Quốc

Dự kiến IVS phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng từ nay đến năm 2015. Cụ thể, IVS sẽ phát hành thêm 18,9 triệu cổ phiếu nhằm huy động vốn mở rộng các hoạt động nghiệp vụ (cho vay ký quỹ, tự doanh), mở rộng mạng lưới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng khoán cho bộ phận nghiên cứu phân tích và bổ sung vốn lưu động.

Ngoài ra, Công ty cũng xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm ông Yang Xiao Dong (Dương Hiểu Đông) làm thành viên HĐQT IVS và thông qua việc bổ nhiệm ông Xiang Qing Song, Chủ tịch Tập đoàn 001 Triết Giang, Trung Quốc làm thành viên HĐQT Công ty.

H.Vân