Ivanka xứng đáng vào Nhà Trắng?

Với sự nghiệp thành công cùng những nỗ lực giúp cha trong chiến dịch tranh cử, nhiều người tin rằng Ivanka sẽ giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy của ông Trump tại Nhà Trắng.

Phương Thảo