Italy ban bố sắc lệnh hạn chế ra vào vùng dịch COVID-19

    VNEWS
    11 liên quanGốc

    Tại châu Âu, tốc độ lây lan của dịch COVID-19 tiếp tục đi theo chiều hướng đáng quan ngại. Italy vẫn là tâm dịch của khu vực với hơn 5.800 ca nhiễm. Chính phủ Italy ngày 8/3 đã phải ban hành sắc lệnh khẩn cấp hạn chế việc ra vào nhiều tỉnh miền Bắc, sau khi có tới 85% trường hợp nhiễm bệnh tập trung tại đây.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/italy-ban-bo-sac-lenh-han-che-ra-vao-vung-dich-covid-19