Italia muốn châu Âu cùng có chính sách chung về Iran

    Báo VTC News
    Gốc

    Tân Ngoại trưởng Italia Franco Frattini tuyên bố "tất cả Châu Âu, trong đó có Italia, cần phải thực hiện một chính sách chung cùng với Đức, Pháp, Anh và Mỹ trong việc áp đặt lệnh cấm vận với Iran".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250724/Default.aspx