Italia không thay đổi chính sách về Ápganixtan

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 24/11, Thủ tướng Itali Romano Prodi khẳng định sẽ không thay đổi chính sách về Ápganixtan và các chiến dịch gìn giữ hòa bình mà Italia tham gia trên thế giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/224731/Default.aspx