Ít nhất 44 người chết và mất tích

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nhiều khu dân cư vẫn còn bị nước lũ cô lập l Đến giữa tuần, Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ bắt đầu một đợt lũ lớn

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206805.asp