Ít lao động thất nghiệp ở Hải Dương đăng ký học nghề mới

Lao động thất nghiệp ở Hải Dương chủ yếu là lao động phổ thông nên ngại đăng ký học nghề mới.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương tư vấn học nghề và tìm kiếm việc làm cho lao động thất nghiệp

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh, từ đầu năm đến giữa tháng 4, trong số hơn 2.000 lao động Hải Dương nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì chỉ có 23 lao động đăng ký học nghề mới, chiếm hơn 1% số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nguyên nhân do phần lớn lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của Hải Dương là lao động phổ thông, tuổi lại cao nên ngại học nghề mới. Một số lao động thất nghiệp trong khi chờ hưởng trợ cấp dành thời gian tìm kiếm việc làm mới nên không muốn đi học nghề. Một số lao động lo lắng học nghề mới vẫn khó xin việc nên không đăng ký tham gia.

Để hỗ trợ lao động thất nghiệp, ngoài tạo điều kiện học nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp đã tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho hơn 4.000 lao động. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến để kết nối tìm việc cho lao động thất nghiệp.

BẢO ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/it-lao-dong-that-nghiep-o-hai-duong-dang-ky-hoc-nghe-moi-379333.html