Israel xây tháp năng lượng mặt trời cao nhất thế giới giữa sa mạc

Israel xây dựng tháp năng lượng mặt trời cao nhất thế giới Ashalim ngay giữa sa mạc Negev, miền Nam Israel, nhằm cung cấp 2% nhu cầu điện cho Israel.