Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tại Gaza

Giao tranh tại Gaza vẫn tiếp diễn, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn của cộng đồng quốc tế. Ngày 18/5, quân đội Israel đã tiếp tục tấn công vào thành phố Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực sơ tán.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/israel-tiep-tuc-day-manh-chien-dich-tai-gaza-121322.htm