Israel - Syria: Khôi phục đàm phán hòa bình

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Hôm 21/5 vừa qua, cả Israel và Syria đều chính thức tuyên bố về việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình sau suốt 8 năm gián đoạn. Trước mắt, tiến trình đàm phán sẽ được thực hiện thông qua vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/5/66424.cand