Israel mở lại ba cửa khẩu ở vùng biên giới dải Gaza

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo Reuters, ngày 29-6, Israel mở lại ít nhất ba cửa khẩu ở vùng biên giới với dải Gaza do Phong trào Hamas kiểm soát.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125498&sub=82&top=45