Israel: Công bố kết luận điều tra về cuộc chiến tranh chống Hezbollah

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau 16 tháng điều tra, ngày 30/1, Ủy ban điều tra đặc biệt của Chính phủ Israel đã công bố bản báo cáo về cuộc chiến chống Hezbollah do nước này tiến hành ở miền Nam Lebanon hồi tháng 8/2006.>> Án tù dành cho con trai cựu Thủ tướng Israel

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/2/84501.cand