Israel có xe thiết giáp quân sự mới

    Báo An Ninh Thế Giới
    1 đăng lạiGốc

    (Vitinfo) - Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Israel đã nghiên cứu ra xe thiết giáp quân sự đầu tiên trên thế giới có khả năng bảo vệ khỏi súng phóng lựu đạn chống tăng cầm tay.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/36023/default.aspx