Israel có thể phải mất hàng tuần để xác định Thủ tướng mới

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Mặc dù việc bỏ phiếu đã hoàn thành từ đêm 10/2, nhưng Israel có thể phải mất hàng tuần để xác định được tân Thủ tướng của chính phủ mới.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA55694/default.htm