Ireland: Thịt lợn nhiễm đioxin xuất đi 25 nước

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thông tin từ hãng thông tấn AFP cho biết, thịt lợn của Ireland bị nhiễm chất độc đioxin đã được xuất đi 25 quốc gia trên thế giới. Ngay lập tức, nhà chức trách Ireland đã cho thu hồi toàn bộ các sản phẩm thịt lợn này.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/12/105277.cand