Ireland: Bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau hơn 4 ngày phải giải trình về việc nhận những khoản tiền mặt từ các doanh nhân, Thủ tướng Ireland Bertie Ahern còn phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên ở nước này kể từ năm 1992 đến nay.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/9/75838.cand