Iraq: Một mỏ vàng

    1 đăng lạiGốc

    Xì-căng-đan Blackwater USA xảy ra hồi tuần rồi ở Iraq đã giúp nhân dân Mỹ biết được một sự thật phũ phàng: Hai nhân vật Mỹ có quyền thế nhất ở Iraq là đại sứ Ryan Crocker và tư lệnh lực lượng đa quốc David Petraeus hằng ngày giao phó tính mạng mình cho vệ sĩ của Công ty Blackwater USA chớ không phải cho quân đội Mỹ. Nó cũng cho biết một số tiền đóng thuế không nhỏ của người dân Mỹ đang chảy tự do vào túi của các công ty quân sự tư nhân

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/ho-so-tu-lieu/203530.asp