Iran đề xuất "kế hoạch an ninh" cho Irắc

    Gốc

    Ngày 5/11, Iran thông báo nước này đã phác thảo một kế hoạch khôi phục sự ổn định tại Irắc.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221528/Default.aspx