Iran: cổ phiếu ngân hàng Tejarat bán gọn trong 7 phút

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Ngân hàng Tejarat của Iran vừa bán 6% cổ phiếu cho các nhà đầu tư tư nhân chỉ trong vòng 7 phút và trở thành ngân hàng nhà nước thứ hai bị tư hữu hóa.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Taichinhnganhang/LA60399/default.htm