Iran chịu nhiều sức ép

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Trong khi cuộc khủng hoảng xung quanh vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên mới có bước khai thông quan trọng, thì các cuộc họp “6 bên” khác được gọi là P5+1 (gồm năm cường quốc ủy viên thường trực LHQ và Đức) cũng...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-09.4776821845