Irắc, Mỹ đàm phán các thỏa thuận hợp tác

    Báo VTC News
    Gốc

    Bộ Ngoại giao Irắc cho biết ngày 11/3, Irắc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán tại Bộ Ngoại giao Irắc về các thỏa thuận hợp tác và tình hữu nghị lâu dài.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239864/Default.aspx