Irắc: Chỉ huy tình báo thành phố Basra bị bắn chết

    Báo VTC News
    Gốc

    Chuẩn tướng Jabbar Musaid, chỉ huy lực lượng tình báo thành phố Basra, Irắc đã bị các tay súng bắn chết tại một căn cứ ở thủ đô Bátđa của Quân đội Mahdi.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256215/Default.aspx