Irắc: Bạo lực làm ít nhất 30 người thiệt mạng

    Gốc

    Bạo lực tiếp diễn trong hai ngày 9 và 10/11 tại nhiều địa phương ở Irắc làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222484/Default.aspx